Επέμβαση Πρεσβυωπίας από τον Δρ. Ιωαννίδη

Πρεσβυωπία είναι η αδυναμία του ματιού να εστιάσει στις κοντινές αποστάσεις και ξεκινά συνήθως στην ηλικία των 40-50 ετών. Το πρόβλημα γίνεται αντιληπτό όταν τα γράμματα στο κινητό ή οι λέξεις στα έντυπα αρχίσουν να θολώνουν.

Στο παρελθόν, η αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας ήταν τα απλά πρεσβυωπικά ή τα πολυεστιακά γυαλιά όρασης.

Σήμερα η πιο αποτελεσματική επέμβαση για τη διόρθωση της πρεσβυωπίας είναι η διαθλαστική ανταλλαγή του κρυσταλλοειδούς φακού με ενδοφακό – Refractive Lens Exchange (RLE). Η επέμβαση αντικατάστασης του κρυσταλλοειδούς φακού με ενδοφακό (RLE) είναι στην ουσία μια παραλλαγή της επέμβασης καταρράκτη όπου γίνεται αντικατάσταση του φυσικού φακού του ματιού με καινούργιο ενδοφακό. Η επέμβαση αυτή γίνεται όλο και πιο δημοφιλής λόγω της διαθεσιμότητας πολυεστιακών ενδοφακών ικανών να εστιάσουν το φως μακριά, ενδιάμεσα και κοντά. Είναι μια ανώδυνη επέμβαση που γίνεται με τοπική αναισθησία δηλαδή με αναισθητικές σταγόνες στο μάτι.