Eπέμβαση καταρράκτη από τον Δρ. Ιωαννίδη

Ο Δρ. Ιωαννίδης έχει εξειδικευτεί στον καταρράκτη με Fellowship μετά την ολοκλήρωση της ειδικότητας του στην Αγγλία και έχει μεγάλη εμπειρία στην αντιμετώπισή του. Έχει πραγματοποιήσει χιλιάδες επεμβάσεις καταρράκτη, συμπεριλαμβανομένων επεμβάσεων υψηλού κινδύνο. Έχει διδάξει τεχνικές της επέμβασης σε ειδικευόμενους χειρουργούς οφθαλμιάτρους στην Αγγλία το 2011 και 2012.

Τι είναι ο καταρράκτης;

Καταρράκτης είναι η θόλωση του φυσικού φακού του ματιού που βρίσκεται πίσω από την ίριδα.

Πως θεραπεύεται ο καταρράκτης;

Ο καταρράκτης δεν μπορεί να θεραπευτεί με φάρμακα. Η χειρουργική παραμένει και σήμερα η μόνη θεραπευτική επιλογή. Κατά την επέμβαση ο θολωμένος φυσικός φακός του ματιού (καταρράκτης) αφαιρείται και αντικαθίσταται από έναν διαυγή, τεχνητό ενδοφθάλμιο φακό. 

Στο παρελθόν οι οφθαλμίατροι συχνά περίμεναν μέχρι ο καταρράκτης να “ωριμάσει” και η όραση να μειωθεί πάρα πολύ πριν προτείνουν να γίνει επέμβαση. Τα τελευταία χρόνια, με τις νέες τεχνικές, ο καταρράκτης μπορεί να αντιμετωπιστεί μόλις τα συμπτώματα στην όραση αρχίσουν να ενοχλούν κάποιον στην καθημερινή του ζωή.

Σήμερα η τεχνική που εφαρμόζει ο Δρ. Ιωαννίδης καθιστά τη διαδικασία ακόμη πιο ασφαλή και επιταχύνει την ανάρρωση.

Τι συμπτώματα προκαλεί ο καταρράκτης;

Τα συμπτώματα διαφέρουν από άτομο σε άτομο και μπορεί να περιλαμβάνουν κάποια από τα πιο κάτω:
R

Θολή όραση

R

Αίσθηση ότι τα γυαλιά δε βελτιώνουν την όραση όπως παλαιότερα

R

Δυσκολία στην οδήγηση, κυρίως το βράδυ

R

Δυσκολία στην παρακολούθηση τηλεόρασης, στο κινητό τηλέφωνο ή άλλες ασχολίες που απαιτούν λεπτομερή παρατήρηση των αντικειμένων

Πλεονεκτήματα της σύγχρονης επέμβασης:
  • Επιστροφή στο σπίτι την ίδια μέρα
  •  Παραμονή στο χειρουργείο για πολύ λίγο χρόνο – περίπου 15 λεπτά
  •  Κατά κανόνα είναι εντελώς ανώδυνη επέμβαση χωρίς βελόνες,
    ράμματα ή γάζες/καλύμματα ματιού
  • Πολύ γρήγορη βελτίωση της όρασης
  • Επιστροφή στις συνηθισμένες σας ασχολίες σε διάστημα ημερών (αντί εβδομάδων όπως συνηθιζόταν)
Τι περιλαμβάνει ο προεγχειρητικός έλεγχος του καταρράκτη;

Πριν να γίνει οποιαδήποτε συζήτηση για θεραπεία του καταρράκτη με το Δρ. Ιωαννίδη, πάντα προηγείται γενικός ιατρικός έλεγχος και ανασκόπηση στο ιστορικό της υγείας σας. Ενημερώστε μας για τα φάρμακα που χρησιμοποιείτε και αν είστε αλλεργικοί σε κάποια ουσία.

Θα υποβληθείτε σε λεπτομερή οφθαλμολογική εξέταση από τον χειρουργό –
οφθαλμίατρο και τους συνεργάτες του. Θα χρησιμοποιήσουμε πολλαπλές ιατρικές συσκευές και διαγνωστικά Laser για να εκτιμήσουμε καλύτερα την κατάσταση των ματιών σας, δηλαδή βλέφαρα, κερατοειδή, ίριδα, φακό (καταρράκτη), οπτικό νεύρο, ωχρά κηλίδα και αμφιβληστροειδή.

Εμφανίζεται πάλι ο καταρράκτης;
Ο καταρράκτης ουδέποτε επανεμφανίζεται. Μήνες ή χρόνια μετά την επέμβαση του καταρράκτη, η φυσική μεμβράνη (περιφάκιο) που στηρίζει τον καινούργιο φακό (ενδοφακό) μπορεί να θολώσει σε ένα μικρό ποσοστό των ασθενών που υποβλήθηκαν σε επέμβαση καταρράκτη. Ακριβώς αυτή η θόλωση του περιφακίου ονομάζεται «δευτερεύων καταρράκτης» και μπορεί να θεραπευτεί άμεσα με Laser. Είναι μια απλή διαδικασία που διαρκεί 5 λεπτά.
Εξειδικευμένες μετρήσεις του ματιού:

​Κατά τον προεγχειρητικό έλεγχο όλοι οι ασθενείς υποβάλλονται σε μετρήσεις με:
1) Τοπογραφία Κερατοειδή
Η τεχνολογία μελέτης του ματιού Pentacam χαρτογραφεί την πρόσθια και οπίσθια επιφάνεια του κερατοειδή, καθώς και την παχυμετρία του. Τα αποτελέσματα καταγράφονται κατά την διάρκεια του προεγχειρητικού ελέγχου, έτσι ώστε να έχουμε τον βέλτιστο δυνατό δείκτη ασφαλείας.

2) Διαγνωστικό Laser IOL Master
Για την επιλογή του ενδοφακού, στην κλινική Dr Ioannides Laser Eye Clinic χρησιμοποιούμε την Laser τεχνολογία μελέτης του ματιού IOL Master. Η τεχνολογία IOL Master παρέχει τις πλέον αξιόπιστες μετρήσεις για τον ακριβή
καθορισμό ισχύος του φακού προς αντικατάσταση στην επέμβαση καταρράκτη. Οι εξετάσεις αυτές επιτρέπουν μεταξύ άλλων και την επιλογή συγκεκριμένου ενδοφακού για κάθε ασθενή με μεγάλη ακρίβεια, συμπεριλαμβανομένων και σύγχρονων ενδοφακών (πολυεστιακών, τορικών).
3) OCT (Οπτική Τομογραφία Συνοχής Υψηλής Ευκρίνειας)

Η εξέταση OCT, προσφέρει την πλέον σύγχρονη απεικονιστική μέθοδο για τη διερεύνηση ανωμαλιών του βυθού. Πρόκειται για μηχάνημα Laser που διεξάγει μετρήσεις για λεπτομερή έλεγχο των οφθαλμολογικών παθήσεων του
οπτικού νεύρου και της ωχράς κηλίδας.

Ο προεγχειρητικός έλεγχος ξεπερνά την 1 ώρα και λόγω της μυδρίασης η όραση θα είναι θολή. Γι’ αυτόν το λόγο, θα πρέπει να μην οδηγήσετε για 4 ώρες μετά από την εξέταση.

Επιπλοκές στην επέμβαση καταρράκτη

Η επέμβαση του καταρράκτη με τη σύγχρονη μέθοδο είναι σήμερα η πιο συχνή, ασφαλής και με το μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας από όλες τις επεμβάσεις στον χώρο της ιατρικής όταν γίνεται αυστηρή τήρηση όλων των πρωτοκόλλων. Όμως, όπως σε κάθε επέμβαση, σπάνιες επιπλοκές μπορεί να συμβούν όπως φλεγμονή, μόλυνση, οίδημα κ.α. Με άμεση φροντίδα ο Δρ. Ιωαννίδης είναι σε θέση να ελέγξει επιτυχώς τις περισσότερες επιπλοκές αυτές και να τις θεραπεύσει.

Η οφθαλμολογική κλινική Dr Ioannides Laser Eye Clinic
Ο χειρουργός οφθαλμίατρος Δρ. Ιωαννίδης εγγυάται να παρέχει σε κάθε ασθενή την υψηλότερη δυνατή ποιότητα ιατρικής φροντίδας. Εφαρμόζουμε τα πληρέστερα διεθνή πρωτόκολλα προεγχειρητικής προετοιμασίας και μετεγχειρητικού ελέγχου για την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας επιπλοκών
ή εκπλήξεων.